Arbeidsrecht

Ontslag

Bent u werknemer en staat uw baan op de tocht of zijn er zelfs door uw werkgever al serieuze stappen gezet om u te ontslaan, dan kunt u er niet vroeg genoeg bij zijn om u te laten adviseren en/of bijstaan door een deskundig arbeidsrecht jurist. Immers iedere (re)actie van uw zijde jegens uw werkgever kan bepalend zijn voor het verdere traject en daarmee het uiteindelijke resultaat.

De aanleiding voor een ontslag kunnen zeer divers zijn. Of de reden voor het ontslag nu is gelegen in een verstoorde arbeidsrelatie, (vermeend) disfunctioneren, langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen c.q. een reorganisatie, u kunt terecht bij de juristen van eerlijkarbeidsrecht. Zij zullen de zaak uitvoerig met u doornemen, de mogelijkheden en uw wensen met u bespreken en in gezamenlijk overleg met u de strategie bepalen. Is het ontslag onvermijdelijk en kan dit niet worden voorkomen, dan zullen zij er voor zorgdragen dat in iedere geval het best mogelijke resultaat voor u wordt behaald.

Namens u kunnen de juristen van eerlijkarbeidsrecht onderhandelingen voeren over een beeindigingsregeling en vergoeding, en indien partijen er onverhoopt samen niet uit komen, u bijstaan in een ontslagprocedure bij het UWV dan wel de kantonrechter.

Uiteraard zullen zij u ook informeren over de gevolgen van een eventueel ontslag. Met name wanneer u na ontslag ziek uit dienst zult gaan of de verwachting is dat het lastig zal zijn om een nieuwe baan te vinden, is het veiligstellen van uw WIA- ziektewet- of werkloosheidsuitkering vanzelfsprekend voor u van groot belang. De juristen van eerlijkarbeidsrecht zijn uitstekend bekend met de wetgeving en eventueel te voeren procedures in dit kader, en kunnen u dan ook goed informeren over eventuele risico’s en deze zo veel als mogelijk beperken.

 

Advies of ondersteuning nodig?

Bel ons: 030 - 72 10 710

info@eerlijkarbeidsrecht.nl

vraag arbeidsrecht