Staat uw baan op de tocht? Of heeft uw werkgever zelfs al serieuze stappen gezet om u te ontslaan? U kunt er niet vroeg genoeg bij zijn om u te laten adviseren en/of bij te laten staan door een deskundig arbeidsrecht jurist. Want elke (re)actie van uw kant richting uw werkgever kan bepalend zijn voor het verdere traject en daarmee het uiteindelijke resultaat. Wat de reden van het ontslag ook is, u kunt terecht bij de juristen van eerlijkarbeidsrecht. Van een verstoorde arbeidsrelatie, (vermeend) disfunctioneren tot langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen c.q. een reorganisatie. Wij nemen de zaak uitvoerig met u door, bespreken de mogelijkheden en bepalen samen met u de strategie. Is het ontslag onvermijdelijk? Wij zorgen ervoor dat het best mogelijke resultaat voor u wordt behaald. Onze juristen voeren namens u onderhandelingen over een beëindigingsregeling en vergoeding. Komen we er met uw werkgever niet uit? Dan staan we u bij in een ontslagprocedure bij het UWV dan wel de kantonrechter. Uiteraard informeren wij u ook over de gevolgen van een eventueel ontslag. Gaat u bijvoorbeeld ziek uit dienst of verwacht u dat het lastig zal zijn om een nieuwe baan te vinden? Dan is het veiligstellen van uw WIA- ziektewet- of werkloosheidsuitkering van groot belang. Onze juristen van eerlijkarbeidsrecht kennen alle details van de wetgeving en eventueel te voeren procedures. We informeren u goed over eventuele risico’s en beperken deze zo veel als mogelijk.

Meer weten over wat wij voor u kunnen doen? Bel ons via 030 – 72 10 710 of mail naar [email protected]